Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร รับผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09.39 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในพิธียกยอดองค์ระฆัง ประดิษฐานบนพระมหาเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม และทอดผ้ามหากฐินสมทุนทุนการสร้างพระมหาเจดีย์ฯ ที่วัดโฆสมังคลาราม บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม บนเจดีย์รูปทรงคล้ายภูเขาทอง ความสูงของเจดีย์ 56 เมตร รวม 6 ชั้น ภายในพิธี มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับโครงการก่อสร้าง พล.อ.สุชาติ ชมพูทวีป ประธานคณะกรรมดำเนินงานการก่อสร้าง และ พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ (มทบ.) 210 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งคณะนายทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกว่า 5,000 คน

 

ในการทอดผ้ามหากฐินสมทุนทุนการสร้างพระมหาเจดีย์ฯ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการนครพนม ได้ร่วมทำบุญอนุโมทนาเป็นเงินจำนวน 6 แสนบาท และรวมยอดกฐินจำนวนประมาณ 24 ล้านบาทสำหรับที่วัดโฆสมังคลาราม เป็นวัดสังกัดมหานิกายที่พระสุนทรธรรมกร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม มีดำริให้สร้างขณะที่ท่านยังไม่มรณภาพไว้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุของหลวงปู่คำพันธ์

ในการนี้นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายภารกิจให้นายพศุตม์ ขอดเมชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางบังอร ตั้งตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายณัฐสิทธิ์ สิงห์ด้วง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สนับสนุนสนองงานคณะสงฆ์ที่วัดแห่งนี้ งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ต่อจากนั้นเวลา 14.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เดินทางไปถวายกฐินพระราชทาน ที่วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานกฐินพระราชทาน คณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ติดตามขบวนและร่วมพิธีพร้อมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โดยผ้ากฐินพระราชทานเป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือเอกชน ให้นำไปทอดยังพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด โดยเทศกาลทอดกฐินจะมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ทางคณะสงฆ์เห็นสมควรให้พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นองค์ครองกฐิน


ณัฐสิทธิ์ สิงห์ด้วง ข่าว
นสพผู้จัดการ.ภาพ


ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance