Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วัดท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

วัดท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

1. วัดพระธาตุพนม.. ตำบลธาตุพนม.. อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุพนม สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
2. วัดธาตุเรณู ตำบลเรณุ อำเภอเรณุนคร จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุเรณู สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์
3. วัดธาตุศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุศรีคุณ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร
4. วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุมหาชัย สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ
5. วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุประสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
6. วัดธาตุท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุท่าอุเทน สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์
7. วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม.. ไหว้พระธาตุนคร สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
...................


ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance