Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)


พระมหาโดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

นครพนมน้อมรำลึกในหลวง ร.9 เสด็จประทับแรมจวนผู้ว่าฯ หลังเก่า

.........................

ราษฎรนครพนม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ครั้งเสด็จในพื้นที่ ปี 2498 ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทอดพระเนตรงานประเพณีไหลเรือไฟ และประทับแรม ณ จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า จนปัจจุบันประกาศเป็นพิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ...

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าเสียใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ รวมถึงเป็นช่วงการไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพสกนิกร ชาว จ.นครพนม ถือเป็นอีกจังหวัดชายแดนที่ สำคัญของภาคอีสาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์พระองค์ท่านเคยเสด็จพระราชดำเนิน มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เยี่ยมราษฎร์ในพื้นที่ จ.นครพนม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทำให้มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และเป็นความภาคภูมิใจของ ชาว จ.นครพนม พร้อมเชิญชวนชาวไทยมาศึกษาเยี่ยมชม และร่วมน้อมใจรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม เปิดเผยว่า ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ทางจังหวัดนครพนม ได้นำข้าราชการ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ออกมาร่วมแสดงการไว้อาลัย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี นอกจากนี้จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อดูแลพสกนิกรของ จ.นครพนม ซึ่งถือเป็นความโชคดี และภาคภูมิใจสูงสุดของ ชาว จ.นครพนม ทำให้มีโครงการพระราชดำริต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่เกิดประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ราษฎร ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

............

สำหรับสถานที่สำคัญอีกแห่งที่ถือเป็นเกียรติประวัติของ จ.นครพนม คือ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หลังเก่า ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ลักษณะครึ่งปูน ครึ่งไม้ 2 ชั้น ก่อสร้างจากวัฒนธรรมตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส ช่วงสมัยสงครามอินโดจีน ก่อสร้างขึ้นช่วงปี 2455 -2457 ปัจจุบันกรมศิลปากร ได้ประกาศให้เป็นพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

อีกทั้งสถานที่ดังกล่าว เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ภาคอีสาน รวมถึง จ.นครพนม ได้มาประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า เมื่อวันที่ 12-13 พ.ย.2498 พร้อมได้ทรงทอดพระเนตรงานประเพณีไหลเรือไฟ เป็นครั้งแรก ปัจจุบันทางจังหวัดได้จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้ประชาชนได้ท่องเที่ยว ศึกษา ซึ่งภายในจะมีการเก็บรักษา สถานที่ห้องประทับแรม รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องประทับ ไว้เป็นเกียรติประวัติ รวมถึงได้มีการรวมรวมเรื่องรวม ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของ จ.นครพนม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของ ทั้ง 2 พระองค์

รวมถึงโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ ไปจนถึงตำนานเมืองนครพนม และรวบรวมเรื่องราวบุคคลสำคัญไว้ภายใน จึงเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเยี่ยมชม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตา ยอมเหน็ดเหนื่อยดูแลพสกนิกรชาวไทย มาในช่วงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี ที่จะเป็นเกียรติประวัติภาคภูมิใจให้กับชาวไทย รวมถึงชาว จ.นครพนม ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป

ที่มา..www.thairath.co.th
cr.ภาพจากอนเตอร์เน๊ต

ข่าวล่าสุด