Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

คณะสงฆ์วัดศรีเทพจัดพิธีสัตตมวาร 7 วัน ผอ.พศจ.นครพนมเป็นประธานฯ

................

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.พระวิมลธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถวัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม มีข้าราชการ และพสกนิกรประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ทำหน้าที่ประสานงาน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติมหาเถรสมาคมทุกประการ

วัดศรีเทพประดิษฐาราม (ธ) ตั้งอยู่ในเมืองนครพนม ชาวบ้านเรียกว่า วัดศรีเทพ มีบันทึกว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรและพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย สุวรรณมาโจ) ชาวบ้านเรียกหลวงปู่จันทร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2522 นำความปลาบปลื้มปิติยินดีมายังพสกนิกรในสมัยนั้นมิลืมเลือนไปจากดวงใจของชาวนครพนม

....
ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance