Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)


พระมหาโดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล ฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดสว่างสุวรรณราม อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีนางปัทมา วิทย์ดำรงค์นายกเหล่ากาชาด ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รอง ผวจ.นครพนมพร้อมภริยา นายประทีป ฤทธิกุล รอง ผวจ.นครพนมพร้อมภริยาหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ นักศึกษา และพสกนิกรประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก นายพศุตม์ ขอดเมชัย นักวิชาการศาสนทชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ทำหน้าที่พิธีกรสงฆ์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่มติมหาเถรสมาคมกำหนดทุกประการ

สมเกียรติ ข่าว/ภาพกิจกรรม วันที่ 15 ตุลาคม 2559

ข่าวล่าสุด