Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ตลอดจนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมถวายความอาลัย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีถวายอาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance