Get Adobe Flash player

ทันโลกทันเหตุการณ์Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบหมายให้นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานนำพสกนิกรข้าราชการฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาธรรมราชานุวัดร วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่มติมหาเถรสมาคมกำหนดทุกประการ

กิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2559