Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายปรีชา สามารถ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำพสกนิกร ข้าราชการฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาธรรมราชานุวัดร วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่มติมหาเถรสมาคมกำหนดทุกประการ

ชัยพิพัฒน์/จิดาภา รายงาน

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance