Get Adobe Flash player

ทันโลกทันเหตุการณ์Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายปรีชา สามารถ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำพสกนิกร ข้าราชการฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาธรรมราชานุวัดร วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่มติมหาเถรสมาคมกำหนดทุกประการ

ชัยพิพัฒน์/จิดาภา รายงาน