Get Adobe Flash player

ทันโลกทันเหตุการณ์Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำพสกนิกร ข้าราชการฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาธรรมราชานุวัดร วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่มติมหาเถรสมาคมกำหนดทุกประการ

วันเพ็ญ/พศุตม์ รายงาน