Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะ

ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

ณ ลานพนมนาคา ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ลานพนมนาคา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance