Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

พิธีนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ร่วมประกอบพิธีนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธีนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนายอำเภอธาตุพนม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวลาว เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

 

 

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance