Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม
โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ำฝน เจริญพระพุทธมนต์
ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน

ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยครั้งนี้ จัดขึ้น ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคระนม จังหวัดนครพนม

 

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance