Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดไทยธรรมและชุดสังฆทานของผู้ประกอบการในช่วงเข้าพรรษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดไทยธรรมและชุดสังฆทานของผู้ประกอบการในช่วงเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา 08.45 น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางบรรลุพร สุระมณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดไทยธรรมและชุดสังฆทานของผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกระทำอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร และอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พาณิชย์จังหวัดนครพนม และ   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

 

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance