ถวายเตียงและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพแด่ หลวงปู่สอ ขันติโก อายุ ๑๑๓ ปี

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระพรหมเสนาบดี
และคณะผู้แทนมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนา

คุณภาพชีวิต ได้เดินทางมาเพื่อถวายเตียง

และอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ
แด่ หลวงปู่สอ ขันติโก อายุ ๑๑๓ ปี

ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านบะหว้า ตำบลรามราช

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 พระพรหมเสนาบดี และคณะผู้แทนมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้เดินทางมาเพื่อถวายเตียงและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพแด่ หลวงปู่สอ ขันติโก อายุ ๑๑๓ ปี ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านบะหว้า ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายอำเภอท่าอุเทน สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม