ขอเชิญร่วมพิธียกองค์ระฆังขึ้นประดิษฐาน ณ วัดโฆสมังคลาราม

..................................................

โดยเมื่่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ โฆสปัญโญศรีพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธียกระฆังทองสัมฤทธิ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดโฆสมังคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก โดยมี พลเอกสุชาติ ชมพูทวีป เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม

บุญหล่อพระ...