วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมกิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม 2559