วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559

วันอังคารที่ 18 ต.ค.59 เวลา 15.52 น. ที่วัดพระธาตุพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางพจนี ฤทธิกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ตำรวจ ทหาร ผู้บริหาร อปท. ผู้นำองค์กรเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพวรมุณีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร การดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม มีเพิ่มวันนี้คือการกล่าวพระราชกรณียกิจโดยประธานฝ่ายฆราวาส และการนำเจริญจิตภาวนาโดยประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

พศุตม์ ขอดเมชัย วันเพ็ญ จันทรัตนา ข่าว/ภาพ.

กิจกรรมวันที่ 19 ตุลาคม 2559