วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบหมายให้นายพีระพงษ์ วีระกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำพสกนิกรข้าราชการฟังสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาธรรมราชานุวัดร วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่มติมหาเถรสมาคมกำหนดทุกประการ

 กิจกรรมวันที่ 24 ตุลาคม 2559