พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามมติมหาเถรสมาคม ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน (ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒)

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตามมติมหาเถรสมาคม ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน

ณ วัดทองสว่าง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามมติมหาเถรสมาคม ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยครั้งนี้ จัดขึ้น ณ วัดทองสว่าง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม