พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีทำบุญตักบาตรเทโว

ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช

ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยการจัดงานในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

 

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม