ทันโลกทันเหตุการณ์

 

.

.

.

.

...... ...... ....

...... .....