พศจ.นครพนม เข้าร่วมปฏิบัติงานพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นวันที่ ๒

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารพระราชทานและเครื่องเขียนพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๒ ของการจัดสอบ

โดยมีพระศรีวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้ายหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อม​เพียง

ในการนี้นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายโกสินทร์ นิตยาคม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด เป็นผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และกำหนดการที่วางไว้ทุกประการ

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เรียบเรียง/ภาพถ่าย: นายปิยบุตร บำเพ็ญผล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,365