พศจ.นครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ศรีอุดร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงข้อมูลวัดร้างและการจัดประโยชน์ในส่วนของจังหวัดนครพนม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

เรียบเรียง/ถ่ายภาพ: นายปิยบุตร บำเพ็ญผล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,438