การประชุมเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางรุ่งระวี หงส์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

เรียบเรียง: นายปิยบุตร บำเพ็ญผล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,438