พศจ.นครพนม เข้าร่วมการประชุมแก้ปัญหาวัดธรรมบรรพต (ธ) และสำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายโกสินทร์ นิตยาคม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมแก้ปัญหาวัดธรรมบรรพต (วัดถ้ำพระเวส) (ธ) และสำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล

โดยมีพระครูสามารถกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอนาแก-วังยาง (ธ) เป็นประธาน

ณ วัดธรรมบรรพต (วัดถ้ำพระเวส) (ธ) ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

เรียบเรียง/ถ่ายภาพ : นายณัฐพงศ์ ศรีอุดร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,438