การประชุมกรมการจังหวัดนครพนมฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ทุกอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

เรียบเรียง : นายปิยบุตร บำเพ็ญผล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ภาพถ่าย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,365