การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ศรีอุดร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศอ.ปส.จ.นพ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

เรียบเรียง/ถ่ายภาพ : นายณัฐพงศ์ ศรีอุดร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ภาพถ่าย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,365