พศจ.นครพนม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางรุ่งระวี หงส์ชู นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

โดยมีพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดนครพนมร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เรียบเรียง/ถ่ายภาพ : นายปิยบุตร บำเพ็ญผล


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,438