พิธีมอบใบประกาศตั้งวัด สังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุต จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมและปฏิบัติงานพิธีมอบใบประกาศตั้งวัดในพุทธศาสนา แก่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์นิกายธรรมยุตจังหวัดนครพนม โดยมีพระศรีวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ) เป็นประธานมอบใบประกาศดังกล่าว จำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ วัดป่าห้วยพระ วัดป่าโนนสาวเอ้ วัดดอนดู่ วัดโคกสว่าง วัดภูมิพิทักษ์ วัดหนองหญ้าแฝก วัดป่านันทิการาม วัดป่ายางวิมุตติธรรม วัดสามัคคีรัตนาราม วัดป่าศรีมงคลธรรม และวัดดอนกลาง ตามลำดับ ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,365