โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระพรหมจริยาจารย์

โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระพรหมจริยาจารย์ 
เจ้าคณะใหญ่หนใต้  ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์  จังหวัดตรัง

 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,365