๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีบรรพชาอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์

วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๐๐ น. นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมและปฏิบัติงานพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ สิบเอกชวลิต อุยสาห์ โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ วัดกุตาไก้เหนือ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปากปลา จังหวัดนครพนม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,438