พิธีมอบประกาศสร้างวัด และประกาศตั้งวัดในพุทธศาสนา

วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๓:๐๐ น. นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมและปฏิบัติงานพิธีมอบประกาศสร้างวัด และประกาศตั้งวัดในพุทธศาสนา แก่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดนครพนม โดยมีพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบใบประกาศดังกล่าว ดังนี้ ใบประกาศตั้งวัดจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วัดเทพประทานพร วัดหนองแคนสุนทราราม วัดจำปาศรี วัดเขมาภิรตาราม วัดหนองดู่ วัดนาพระ และวัดป่าภูคำ และใบประกาศสร้างวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ที่พักสงฆ์อัมพวัน ที่พักสงฆ์ถ้ำมงคลศิราราม และที่พักสงฆ์จันทร์โพธิธาราม ตามลำดับ พร้อมทั้งประทานโอวาท เพื่อเป็นทิฏฐานุคติ แก่พระสังฆาธิการและพุทธบริษัทที่เดินทางเข้าร่วมพิธี ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,793